Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergaderingen / RTG - 19 januari 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: T. Eskes

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Raadsspreekuur
3
VeluweAgenda, Recreatiezonering en Regiodeal
Het afgelopen jaar is gebleken dat de Posbank erg in trek is bij de mensen. Door corona was het nog drukker dan normaal. Dat is fijn voor de ondernemers die met passie gasten ontvangen, maar de natuur kan dit niet ongebreideld aan. Met aandacht voor beiden wordt op de Veluwe samengewerkt met gemeenten, ondernemersorganisaties, natuurbeheerders etc. via de Veluwe-op-1, de Veluwe Alliantie. Regionaal samen met onze Veluwezoomburen en lokaal via de stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom.

In deze vergadering neemt de voorzitter van VeluweTeam de raadsleden en raadsvolgers mee op digitale tournee door de Veluwe. De voorzitter van de Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom meldt vervolgens hoe de stichting dit lokaal vertaalt naar kansen en mogelijkheden.
4
Toeristisch Overstappunt (TOP) Rheden (Gebiedsentree Rivierklimaatpark IJsselpoort)
Het B&W-besluit tot realisatie van TOP Rheden stond geagendeerd als stuk ter kennisname voor de raadsvergadering van 24 november 2020 en is op verzoek van de fracties VVD en CDA geagendeerd voor deze vergadering.

Het B&W-besluit met bijbehorende stukken zijn bijgevoegd, alsmede een memo van het college waarin hij de gemeenteraad informeert over het recent genomen besluit en over het draagvlak.
5
Sluiting