Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergadering - 7 mei 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: K. Verspui

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Raadsspreekuur
3
Informatie over de stand van zaken lopende projecten in de ruimtelijke ordening
4
Sluiting