Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering deelsessie 2 - 14 mei 2019

Locatie: Commissiekamer 101
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: R. Koekkoek

1
Opening
2
Vaststelling van de verslagen van de Voorbereidende vergadering van 9 april en oriënterende vergadering van 2 april 2019
3
Rondvraag en mededelingen
4
Mededelingen over diverse gemeenschappelijke regelingen
5
Jaarstukken 2018 en concept begroting 2020 Regio Arnhem Nijmegen (19.27)
6
Jaarrekening, jaarverslag, conceptbegroting VGGM en Veilig thuis + Beleidsplan Veiligheidsregio en Brandweer (19.24)
7
Bouw jongveestel Fraterwaard 2 Ellecom (19.23)