Vergaderkalender

link naar deze pagina

Orientatieavond deelsessie 2 - 11 december 2018

Locatie: Commissiekamer 101
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: K. Verspui

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Rondetafelgesprek : Fietsersbond Rheden/Rozendaal
Dit rondetafelsgesprek vindt plaats op verzoek van de Fietsersbond afdeling Rheden/Rozendaal. Doel van het gesprek is het informeren van de raad over het fietsklimaat in de gemeente. Daarbij zullen door de bond -via een powerpointpresentatie- praktijksituaties en knelpunten en aangedragen oplossingen de revue passeren. Aan daarvan zal een gesprek/discussie plaatsvinden.
3
Raadsspreekuur
4
Sluiting