link naar deze pagina

VV - cie V&GW - 13 januari 2021

Locatie: Google meet
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 14:50
Voorzitter: H. Van Dijk

1 12:30
OPENING
1.a 12:35
Voorstellen: Simone Boogaard, directeur en Irene Gerrits, bestuursadviseur VV
2
SPREEKRECHT
3 12:45
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING W&W d.d. 4 november 2020 en TOEZEGGINGENLIJST
4 12:50
MEDEDELINGEN
5 12:55
Uitvoeringskrediet Afvalwatersysteem Zwanenburg
6 13:25
Nota Waterkeringen deel 1 Kust
Op verzoek van hoogheemraad Van Steensel, is de inbreng van de VV-leden Knapp en Corbey toegevoegd aan de agenda van de commissie Waterveiligheid en Waterketen.
7 14:05
Gebiedsontwikkeling Valkenburg (Nazending)
8 14:45
RONDVRAAG
9
SLUITING