link naar deze pagina

VV - cie BOD - 13 januari 2021

Locatie: Google Meet
Aanvang: 15:30
Eindtijd: 17:10
Voorzitter: J.L. van Oeveren

1 15:30
OPENING
2 15:35
MEDEDELINGEN
2.a 15:40
Voorstellen: Simone Boogaard, directeur en Irene Gerrits, bestuursadviseur VV
3 15:50
SPREEKRECHT
4 15:50
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING BOD d.d. 4 november 2020 / TOEZEGGINGENLIJST
5 15:55
BEELDVORMING
5.a 15:55
Presentatie VV internationaal beleid
Op 29 januari 2020 heeft in de VV besluitvorming plaatsgevonden over het verlengen van het bestaande internationale beleid. Het voorstel is ter informatie nogmaals toegevoegd.
6 16:35
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
6.a 16:35
Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw buurtidee / voortgang pilot Maatschappelijke Initiatieven
7 16:55
RONDVRAAG
9 17:05
SLUITING