link naar deze pagina

VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening - 6 november 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 18:10
Voorzitter: J.L. van Oeveren

1 14:30
OPENING
2 14:35
SPREEKRECHT
3 14:35
Aanwijzen vervangend voorzitter commissie BOD
4 14:40
MEDEDELINGEN
5 14:45
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING BOD / TOEZEGGINGENLIJST
6 14:50
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
6.a 14:50
Najaars-burap 2019
6.b 15:20
MJP 2020-2023 en Programmabegroting 2020
6.c 15:50
Afwegingskader schuldpositie en financiële gezondheid
6.d 16:00
Herziening legesverordening Rijnland
6.e 16:10
Belastingverordeningen 2020

6.f 16:25
Kredietaanvraag Office 365 met samenwerkingsomgeving
Binnen HHR en HHSK wordt Microsoft Office (o.a. Word voor tekstverwerken, Excel voor spreadsheets en Outlook voor mail) gebruikt. Microsoft stuurt er op aan dat klanten over gaan naar "de cloud". De kostenstructuur voor de aanschaf en bij behorende kosten van licenties en onderhoud maakt dat de overgang naar het gebruik van Office 365 gewenst is. Zowel financieel als functioneel is de overstap naar dit licentiepakket noodzakelijk.
6.g 16:35
Toetreding Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot HVC als aandeelhouder B en tot de GR Slibverwerking
6.h 16:45
Vervolgtraject aanpassing belastingstelsel in Unieverband
6.i 16:55
Aanbesteding accountantsdiensten
6.j 17:05
Verordening rechtspositie bestuurs- en commissieleden
6.k 17:20
Verordening vergoedingen en tegemoetkomingen leden en fracties algemeen bestuur
6.l 17:35
Intrekken Regeling vergoeding niet vv-leden
6.m 17:40
Verordening vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf
6.n 17:45
Verordening behandeling bezwaarschriften
7 17:55
RONDVRAAG
8 18:05
SLUITING