link naar deze pagina

VV - cie VW - 13 januari 2021

Locatie: Google meet
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:30
Voorzitter: D.J.M. Corbey

1 09:30
OPENING
1.a 09:35
Kennismaking Simone Boogaard / directeur Water
1.b 09:40
Kennismaking Irene Gerrits / bestuursadviseur VV
2 09:45
SPREEKRECHT
3 09:45
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING VW&W d.d. 4 november 2020 / TOEZEGGINGENLIJST
4 09:50
MEDEDELINGEN - Mondeling
5
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
5.a 09:55
Vaststellen Peilbesluiten Zilkerpolder en Peilvakken de Zilk
5.b 10:15
Verordening subsidie natuurvriendelijke oevers 2021
5.c 10:35
Limes Bubble Barrier
6
MEDEDELINGEN - Schriftelijk
Hieronder vindt u de geagendeerde VV TKN-memo’s. Omwille van de vergadertijd wordt niet iedere memo geagendeerd. Alle VV TKN-memo’s leest u in iBabs (in de folder ‘Overzichten’) en op onze website (links in het menu Overzichten). VV-leden ontvangen daarnaast een e-mail wanneer een nieuw exemplaar is geplaatst.
6.a 10:55
VV TKN-memo Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder november 2020 (N3MP)
6.b 11:00
VV TKN-memo Evaluatie baggeren tijdens Flora & Faunaperiode
6.c 11:05
VV TKN-memo Visveiligheid en vispasseerbaarheid gemalen
7 11:10
Evaluatie commissie
Met elkaar van gedachten wisselen over het functioneren van de commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit op bijvoorbeeld:

* Verloop van de vergadering inclusief leiding en besluitvorming;
* Agendering van de onderwerpen;
* Kwaliteit van de stukken;
* Overig.
8 11:25
RONDVRAAG