link naar deze pagina

VV - cie V&GW - 22 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 14:35
Voorzitter: H. Van Dijk

1 12:30
OPENING
2
SPREEKRECHT
3 12:35
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING W&W dd 11 maart 2020 en TOEZEGGINGENLIJST
4 12:40
MEDEDELINGEN
5
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
5.a 12:45
Programmajaarrekening 2019
Op de agenda staat de bespreking van alleen de onderdelen uit het bestuursprogramma Waterveiligheid en Waterketen.
5.b 13:10
Voorjaarsburap 2020
Op de agenda staat de bespreking van alleen de onderdelen uit het bestuursprogramma Waterveiligheid en Waterketen.
5.c 13:35
Keur en uitvoeringsregels 2020
5.d 13:50
Uitvoeringskrediet renovatie zuiveringskring Nieuwveen
5.e 14:10
Energietransitie
6 14:30
RONDVRAAG
7
SLUITING