link naar deze pagina

VV - 27 januari 2021

Locatie: via Google Meet
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: R.A.M. van der Sande

1
OPENING
2
SPREEKRECHT
3.a
OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN (geen)
3.b
MEDEDELINGEN
3.c
Motie rapportages (ter kennisneming)
Hieronder vindt u de openstaande moties en de moties die zijn afgedaan in de periode tot de vorige vergadering. Alle moties  leest u in iBabs (in de folder ‘Overzichten’) en op onze website (links in het menu Overzichten).
4
HAMERSTUKKEN
4.01
Verordening subsidie natuurvriendelijke oevers 2021
4.02
Vaststellen peilbesluiten Zilkerpolder en Peilvakken de Zilk
4.03
Limes Bubble Barrier
5
BESLUITVORMINGSNOTA'S
5.01
Uitvoeringskrediet Afvalwatersysteem Zwanenburg
5.02
Nota Waterkeringen deel 1 Kust
5.03
Gebiedsontwikkeling Valkenhorst
5.04
Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw buurtidee / voortgang pilot Maatschappelijke Initiatieven
6
NOTULEN VAN DE VV-VERGADERING 16 december 2020
Nota bene: de D&H-besluitenlijst vindt u in iBabs (in de folder ‘Overzichten’) en op onze website (links in het menu Overzichten).
7
RONDVRAAG
8
BEELD- / OPINIENOTA'S
8.01
Circulaire Economie
9
SLUITING