link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:50
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Begrotingsraad

1
Opening en mededelingen
Proces van de vergadering met de spreektijden van de fracties is te vinden in de bijlage
2
Spreekrecht burgers
3.A
Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
3.b
Belastingverordeningen
3.C
Concept moties en amendementen
3.D
Ingediende moties en amendementen
4
Sluiting