link naar deze pagina

Sociaal Domein - 14 april 2020

Locatie: digitaal microsoft teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: M. Alberts
Toelichting: Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst kunt u inspreken. Meld u aan via Griffie@rijswijk.nl
Inspreken kan door om 20 uur naar het stadhuis te komen of door uw inspreektekst te mailen. Aanmelden kan tot 16 uur.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda.
3
Algemeen inspreekrecht
4
Lijst van ingekomen stukken (vaststelling van de wijze van afdoening).
5
Vragenronde algemeen en vragen IB’s en RA’s.
6
sluiting