link naar deze pagina

Forum Stad - 29 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Voorafgaand aan het forum vindt een Begrotingsmarkt plaats. Aanvang 19.00 uur (invulling volgt na maandag 14 okt)

1
Algemeen inspreekrecht
2
Vaststelling agenda
3
Vragenuur
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Overzicht toezeggingen en moties
7
Tweede halfjaarrapportage
8
IB 18 91 Discussienota Parkeerreguliering
9
Vaststellen Forumverslag