link naar deze pagina

Ruimte, Economie en Verkeer - 16 april 2020

Locatie: digitaal microsoft teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: M. Pelzer
Toelichting: Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst kunt u inspreken. Meld u aan via Griffie@rijswijk.nl
Inspreken kan door om 20 uur naar het stadhuis te komen of door uw inspreektekst te mailen. Aanmelden tot 16 uur.

1
opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
Raadslid Van Enk (CDA) zal het verzoek doen om IB 20 32 nieuwbouw Sociale woningbouw te agenderen voor bespreking in deze sessie.
3
algemeen inspreekrecht
4
lijst ingekomen stukken
5
Rondvraag algemeen en IB's en RA's
6
Raadsvoorstel Verzoek Metropoolregio Rotterdam Den Haag over instemming strategie proces stallingslocaties trams
7
Sluiting