link naar deze pagina

Presentatie/Beeldvorming - 9 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Constantijn Dolmans
Toelichting: Bijeenkomst over het thema AVG en informatiebeveiliging in het kader van de financiële organisatie. Bijeenkomst georganiseerd door de auditcie voor de gehele raad bij te wonen.

1
Opening en toelichting op de aanleiding
2
Presentatie voer AVG en informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging en privacy
De gemeente werkt met een immense hoeveelheid informatie. Die informatie beslaat een breed terrein. Van privacy-gevoelige informatie in het sociaal domein tot informatie over de inrichting van de openbare ruimte. De burger verwacht dat de gemeente zorgvuldig omgaat met deze gegevens (dat gevoelige informatie niet op straat komt te liggen), dat informatie beschikbaar is als die nodig is en dat de informatie klopt. De maatregelen die de gemeente neemt om dat te organiseren noemen we informatiebeveiliging.
Hoe is dat in de gemeente Rijswijk geregeld? Wat zijn de (wettelijke) kaders voor informatiebeveiliging en privacy? Hoe staan we ervoor? Wat zijn de grootste risico’s? Hoe wordt de raad geïnformeerd? Hoe wil de raad geïnformeerd worden? In deze presentatie proberen we die vragen te beantwoorden.
3
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
4
Sluiting