link naar deze pagina

Sport, Welzijn en Cultuur - 21 april 2020

Locatie: digitaal microsoft teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: C. Dolmans - griffier J. Hoefnagel
Toelichting: inclusief onderwijs
Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst kunt u inspreken. Meld u aan via Griffie@rijswijk.nl
Inspreken kan door om 20 uur naar het stadhuis te komen of door uw inspreektekst te mailen. Aanmelden kan tot 16 uur

1
opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
algemeen inspreekrecht
4
lijst ingekomen stukken
5
Rondvraag algemeen en IB's en RA's
6
Raadsvoorstel Brede welzijnsnota
7
Raadsvoorstel opheffing GR DSW
8
Sluiting