link naar deze pagina

Algemeen Bestuur, Financiën en Veiligheid - 23 april 2020

Locatie: digitaal microsoft teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Ronald v.d. Meij - griffier A. Schipperheijn
Toelichting: INCLUSIEF DE ONDERWERPEN ENERGIETRANSITIE EN RIJSWIJK BUITEN
Link naar uitzending:
https://player.cloud.wowza.com/hosted/sbtxpnvd/player.html
Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst kunt u inspreken. Meld u aan via Griffie@rijswijk.nl
Inspreken kan door om 20 uur naar het stadhuis te komen of door uw inspreektekst te mailen. Aanmelden kan tot 16 uur.

1
opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
Verzoek van raadslid Woudstra (D66):
1\. om IB's over Corona aan de agenda van het Forum van vandaag toe te voegen \- gezien de actualiteit\.
3
algemeen inspreekrecht
4
lijst ingekomen stukken
 Agenderingsverzoek van raadslid Woudstra (D66)
1\. Veilige Publieke Taak \(IB 20 018\): de nota betreft de aanpassing van beleid uit 2011\. Verzoek om de nota op de agenda van een volgend Forum te zetten in verband met toekomstige ontwikkelingen en het verbreden van de nota naar o\.a\. de Raadsleden\.
pdf Lijst van ingekomen stukken AB Financien Veiligheid.docx (158KB)
pdf IB 20 026 brief aan raden (3).pdf (878KB)
pdf IB 20 009 Voortgang besluitvormingsproces Eneco.docx (32KB)
pdf IB 20 009 Brief van AHC Eneco.pdf (7.2MB)
pdf IB 20 013 Richtlijn Cameratoezicht 2020.docx (34KB)
pdf IB 20 013 Bijlage Richtlijn cameratoezicht 2020. versie 4.docx (3.3MB)
pdf IB 20 018 Nota Veilige Publieke Taak.docx (236KB)
pdf IB 20 018 Nieuwe Nota Veilige Publieke Taak.docx (32KB)
pdf IB 20 019 Feitenrelaas Pasgeld.docx (2.1MB)
pdf IB 20 019 Historie Pasgeld.docx (32KB)
pdf IB 20 020 Definitief rapport Syntraal aquathermie Te Werve.pdf (1.5MB)
pdf IB 20 020 Resultaten onderzoek aquathermie Te Werve.docx (33KB)
pdf IB 20 025 Reactie burgemeester Michel Bezuijen op maatregelen Coronavirus.docx (15KB)
pdf IB 20 025 Brief COVID-19 ontwikkelingen (DEF).pdf (194KB)
pdf IB 20 025 Brief COVID-19 ontwikkelingen.pdf (139KB)
pdf IB 20 025 Maatregelen in Rijswijk met betrekking tot COVID-19 (Corona virus).docx (37KB)
pdf IB 20 026 Maatregelen in verband met COVID-19 (Corona virus) 2.docx (34KB)
pdf IB 20 026 Bijlage Noodverordening (2).pdf (781KB)
pdf IB 20 026 getekende noodverordening (3).pdf (2.1MB)
pdf IB 20 028 2.b. Bijlage 1 DigiD bij Collegeverklaring ENSIA 2019.docx (42KB)
pdf IB 20 028 2.a. Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet.docx (20KB)
pdf IB 20 028 2.c. Bijlage 2 Suwinet bij Collegeverklaring ENSIA 2019.docx (19KB)
pdf IB 20 028 Verantwoording 2019 over DigiD en Suwinet.docx (34KB)
pdf IB 20 031 Maatregelen Rijswijk omtrent het coronavirus.docx (48KB)
pdf IB 20 033 20200326 Nieuwe Noodverordening in Regio Haaglanden van kracht aanpassing.docx (18KB)
pdf IB 20 033 brief aan bms noodverordening 26 maart.pdf (515KB)
pdf IB 20 033 getekende versie noodverordening 26 maart.pdf (4.7MB)
pdf IB 20 034 Maatregelen Rijswijk omtrent coronavirus.docx (45KB)
pdf IB 20 035 BIJLAGE 1 Persbericht Veiligheidsregio Haaglanden 31 maart 2020.pdf (190KB)
pdf IB 20 035 BIJLAGE 2 Persbericht Veiligheidsregio Haaglanden 2 april 2020.pdf (190KB)
pdf IB 20 035 BIJLAGE 3 Getekende versie Noodverordening VRH 2 april.pdf (554KB)
pdf IB 20 035 Stand van Zaken ontwikkelingen COVID-19 Corona virus.docx (42KB)
pdf IB 20 036 Brief aan kinderen in Rijswijk.pdf (260KB)
pdf IB 20 036 Maatregelen omtrent coronavirus (def).docx (45KB)
pdf IB 20 038 Maatregelen in verband met COVID-19-crisis.docx (36KB)
pdf IB 20 040 Resultaat 2019 en huidig financieel beleid.docx (216KB)
pdf RA 20 008 Inwoner Rijswijk - Twee verzoeken aan de raad omtrent brom- en snorfietsen.pdf (50KB)
pdf RA 20 011 Provincie Zuid-Holland - Begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024.pdf (10.2MB)
5
Rondvraag algemeen en IB's en RA's
In het Forum van 16 april waren de IB's over Pasgeld (019), Te Werve Aquathermie (020) opgenomen op de Lijst van ingekomen stukken. Deze horen bij de portefeuille van wethouder Keus. Daarom zijn deze toegevoegd aan deze vergadering.
6
raadsvoorstel verlenging contract accountant Baker Tilly
7
Impact analyse gemeentefinanciën.
8
GREX 8e herziening.
Het voorstel voor de 8e herziening van de GREX zelf ligt nu niet voor. Dat voorstel zal nog door het college worden vastgesteld.
9
sluiting