link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 september 2023

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.C. Teunissen-Willemsen
Algemene documenten:

1 20:00
Opening
2 20:01
Spreekrecht (art. 18 RvO)
De heer R. Machielse als Klimaatburgemeester over de Nationale Klimaatweek, welke plaatsvindt van 30/10 tot en met 5/11.
3 20:08
Vragenuur (art. 41 RvO)
4 20:09
Vaststellen agenda
5 20:10
Actieve informatie college / Actualiteiten raad
6 20:16
Vaststellen besluitenlijst
7 20:17
Lijst ingekomen stukken
8 20:18
Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
9 20:19
Holevoetplein 294/296 Verklaring van geen bedenkingen (VvGB)
10 20:39
Regio De Vallei zienswijze wijziging GR
11 20:59
Financiële Verordening (artikel 212 Gemeentewet)
12 21:19
Bestemmingsplan Boschzicht/Vlieterweg
Hamerstuk
13 21:24
Bestemmingsplan Stationsweg 349
Hamerstuk
14 21:29
Stichting Eem Vallei Educatief (StEV) Jaarrekening
Hamerstuk
15 21:34
Toekomstbestendig wonen Verenigingen van Eigenaren Verordening
Hamerstuk
16 21:39
Verordening onderzoeken doelmatigheid/doeltreffendheid (artikel 213a Gemeentewet)
Hamerstuk
17 21:44
Nota reserves en voorzieningen
Hamerstuk
18 21:49
Afscheid lid gemeenteraad
19 22:09
Instellen Raadscommissie onderzoek geloofsbrieven en toelating lid gemeenteraad
20 22:29
Sluiting