link naar deze pagina

Opinieronde - 20 juni 2022

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P.M. van As

1 20:00
Opening
2 20:01
Spreekrecht
Verzoek om spreekrecht m.b.t. Agendapunt 6 ontvangen van:
de heer H. de Boer - vertegenwoordiger van OVS
de heer P. Linthorst en de heer M. Rauwers landschapsarchitect voor het project namens Modistiek BV
de heer J. Ruijgrok namens de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond

Agendapunt 7
De heer A.E. Mandersloot
De heer H. P. van Leeuwen namens Woonstede (zie bijlagen)
3 20:41
Vaststellen agenda
4 20:42
Lange Termijn Agenda (LTA)
5 20:43
Actualiteiten
6 20:45
Opiniƫrend | Bedrijventerreinontwikkeling kaderstelling
7 21:15
Bestemmingsplan De Vierzinnen
8 21:35
Bestuurs- en 1ste financiele rapportage
9 21:50
Kadernota 2023-2026
10 22:50
Terugkoppeling college m.b.t. externe organen
11 22:55
Rondvraag
12
Sluiting