Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 19 april 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: S. van Wijngaarden
Toelichting: Indien u tijdens deze beeldvormende vergadering de raad iets wilt vertellen (inspreken) dan moet u dat uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur doorgeven aan de griffier, de heer mr. R.P.A. van Aalst, per e-mail rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of bellen naar 06-30723544 (geen voicemail inspreken).

1
Opening
2
Groenbeleid
De raad wordt geïnformeerd over het Groenbeleidsplan dat is opgesteld en het delen van de speerpunten.
Wethouder Spek, portefeuillehouder groenbeleid, trapt de avond af en aansluitend volgt er een presentatie. De presentatie wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van idverde Advies BV.
2.1
Presentatie(s) en andere documenten Groenbeleid
3
Sluiting