Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 13 april 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: J.C. Paas
Toelichting: Buitengewone raadsvergadering installatie burgemeester mr. drs. J.M (Jan) de Vries

1
Opening en woord van welkom
Opening van de vergadering en woord van welkom door de plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer ir. J.C. (Cees) Paas.
2
Voorlezen Koninklijk Besluit
De griffier, de heer mr. R.P.A. (Rumo) van Aalst leest het Koninklijk Besluit voor betreffende de benoeming van de heer mr. drs. J.M. (Jan) de Vries tot burgemeester van de gemeente Sliedrecht per 13 april 2021.
3
Voorlezen akte van beëdiging
De chef kabinet van de Commissaris van de Koning, de heer drs. T.W. (Thomas) Andriessen, lees de akte van beëdiging voor.
4
Beëdiging van de burgemeester
Beëdiging en ondertekening van beëdigingsakte door de Commissaris van de Koning de heer drs. J. (Jaap) Smit en burgemeester de heer mr. drs. J.M. (Jan) de Vries.
5
Toespraak van de Commissaris van de Koning
Toespraak van de heer drs. J. (Jaap) Smit.
6
Toespraak van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Sliedrecht
Toespraak van de heer ir. J.C. (Cees) Paas.
7
Toespraak van de locoburgemeester
Toespraak van de heer P. (Piet) Vat.
8
Toespraak van de burgemeester van Dordrecht en voorzitter regio Drechtsteden
Toespraak van de heer mr. A.W. (Wouter) Kolff.
9
Toespraak van de burgemeester van Molenlanden en voorzitter van de burgemeesterskring Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Toespraak door de heer drs. T.C. (Theo) Segers MBA.
10
Overdracht ambtsketen en voorzittershamer
Overdracht van de ambtsketen door de locoburgemeester de heer P. (Piet) Vat.
Overdracht van de voorzittershamer door de plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer ir. J.C. (Cees) Paas.
11
Installatietoespraak van de burgemeester
Toespraak van de burgemeester van Sliedrecht de heer mr. drs. J.M. (Jan) de Vries.
12
Sluiting vergadering door de voorzitter van de raad.
De voorzitter van de raad, burgemeester de heer mr. drs. J.M. (Jan) de Vries sluit de vergadering.