Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 15 februari 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: A.L. den Besten

1
Opening
Deze vergadering wordt live uitgezonden in beeld en geluid. Helaas is het niet mogelijk dat inwoners kunnen meepraten tijdens deze beeldvormende vergadering. Heeft u echt prangende vragen en/of opmerkingen, mailt u die dan aan de griffie, die zal ervoor zorgen dat dit bij de raad en college terecht komt. Het email adres is: griffie@sliedrecht.nl
2
19.00 - 20.15 uur: Groen van Prinsterer locatie
In de raadsvergadering van 27 oktober 2020 is door de fracties van PRO Sliedrecht, VVD, Slydregt.NU, D66 en de voormalige fractie Geduld-2.0 een motie ingediend.
Deze motie is ingetrokken nadat wethouder Goverde de toezegging heeft gedaan geen verdere afspraken met LEEF! te maken over de uitwerking van de planvorming, het betrekken van de omgeving en het proces om te komen tot een koopovereenkomst met LEEF! De wethouder zal eerst met de gemeenteraad over dit dossier in gesprek gaan.
Naar aanleiding van de gedane toezegging vindt deze beeldvormende vergadering op verzoek van wethouder Goverde plaats. In deze beeldvormende vergadering komen de volgende zaken aan de orde:
1\. Terugblik historie;
2\. Interpretatie vastgestelde kaders\, en
3\. Vervolg\.
Bij de agenda treft u een presentatie aan. Wethouder Goverde heeft deze presentatie als achtergrondinformatie aangeboden. Er is dus geen presentatie tijdens de vergadering.
De vergadering start met een toelichting door wethouder Goverde. Daarna is er ruimte vragen.
3
Sluiting