Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 2 maart 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:45
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening vergadering en sluiten van de deuren (begin besloten vergadering) (inclusief oplegging geheimhouding)
2
Vaststellen agenda
3
Uitreiking geheime stukken (raadsvoorstel, concept raadsbesluit, verslag van bevindingen inclusief tweevoudige aanbeveling)
4
Leespauze (half uur)
5
Toelichting door de voorzitter van de vertrouwenscommissie op het verslag van bevindingen en de tweevoudige aanbeveling
6
Beraadslagingen over het raadsvoorstel en overige geheime stukken
7
Schriftelijke stemming over de tweevoudige aanbeveling en uitslag stemming
8
Schorsing van ca. 20 minuten (inlichten nummer 1 en 2 van de aanbeveling en behandelend ambtenaar kabinet Commissaris van de Koning)
9
Het openen van de deuren (overgang naar openbare vergadering)
10
Openbaarmaking naam eerst aanbevolen kandidaat
11
Sluiting