Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 16 februari 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Visser

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 19 januari 2021
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
SOC – Lokaal uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
Oordeelsvormende vergadering 19jan21 - Doorgeschoven via agendacommissie.
9.tvr
ANTW op 14 januari TECH_VR_Stam-Smeets_PRO Sliedrecht_Lokaal Uitvoeringsplan NWI
9.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_de Mul-Donker_SGP-ChristenUnie_Uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
9.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_de Vries_CDA_lokaal uitvoeringsplan NWI
10
SOC - Suppletie NGE
NGE = Niet Gesprongen Explosieven
11
SOC – Jeugdwelzijnsbeleid 2021 – 2025
11.tvr
ANTW op 16 februari TECH_VR_Oostrom_SGP-ChristenUnie_Herijkte jeugdwelzijnsbeleid
11.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_Bouwmans_D66_Jeugdwelzijnsbeleid 2021 – 2025
12
FYS – Vaststelling Bestemmingsplan Fietspad Craijensteijn
12.tvr
ANTW op 15 februari TECH_VR_Stam-Smeets_PRO Sliedrecht_bestemmingsplan fietspad Craijensteijn
12.tvr
ANTW op 29 januari TECH_VR_de Munck_D66_Bestemmingsplan fietspad Craijensteijn
13
Schorsing