Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 7 april 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: J.H. Visser
Toelichting: Indien u tijdens deze beeldvormende vergadering de raad iets wilt vertellen (inspreken) dan moet u dat uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur doorgeven aan de griffier, de heer mr. R.P.A. van Aalst, per e-mail rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of bellen naar 06-30723544 (geen voicemail inspreken).

1
Opening
2
Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal
Op 10 februari 2021 heeft de raad ingestemd met het principe-besluit voor de toekomstige samenwerking in de Drechtsteden via een Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal en een service-construct voor de bedrijfsvoering. Op 16 maart jl. heeft hier een eerste beeldvormende vergadering over plaatsgevonden.
In deze vergadering staat de Hoofdlijnennotitie Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Drechtsteden centraal. Na een aftrap door de portefeuillehouder, wethouder Piet Vat, volgt een presentatie door de heer Sjoerd Swinkels, strategisch adviseur van de gemeente Sliedrecht.Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
De oordeelsvormende -en besluitvormende vergadering over het raadsvoorstel Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal zijn op respectievelijk 12 en 20 april 2021.
2.a
Presentatie
Op 31 maart 2021 in iBabs geplaatst,
2.b
Bijbehorende documenten
Raadsvoorstel: Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal
Raadsbesluit: Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal
Bijlage 1: Hoofdlijnennotitie\_Contouren van een nieuwe GR Sociaal 19-3-2021
Bijlage 2: Kaders Sliedrecht voor transitie GR Sociaal 20210316 concept
Bijlage 3: Reactiebrief hoofdlijnennotitie GR Sociaal 20210318 concept
3
Sluiting