Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 8 maart 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: T.W. Pauw

1
Opening
2
19.00 uur: Recreatievisie
Volgens de Begroting 2021 komt het college van burgemeester en wethouders met een nieuwe Recreatievisie. Om de gemeenteraad goed mee te nemen in de analyse en aanbevelingen zal de concept Recreatievisie in deze beeldvormende vergadering worden gepresenteerd door de opsteller, mevrouw Annemiek Riefel van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.
3
20.30 uur: Bijpraatsessie beheerprojecten
In deze beeldvormende vergadering zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de voortgang van de beheerprojecten. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt een presentatie die bestaat uit:

1. Een toelichting van de werkwijze binnen de beheerprojecten met de focus op omgevingsmanagement
2. Terugblik 2020
3. Vooruitblik 2021

De presentatie is als bijlage bij deze agenda opgenomen.
4
Sluiting