link naar deze pagina

Politieke Markt - 14 april 2020

Locatie: De Politieke Markt vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg).
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. Slomp-Dekkers
Toelichting: Wenst u gebruik te maken van het spreekrecht dan kan u uw inspraakbijdrage versturen naar [griffie@steenwijkerland.nl](mailto:griffie@steenwijkerland.nl).

De vergadering zal te volgen zijn via de gebruikelijke kanalen, zoals de Slos en de gemeentelijke website (https://channel.royalcast.com/steenwijkerland/#!/gemeentesteenwijkerland/20200414\_1).

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Vanwege voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus zal de Politieke Markt niet in de raadszaal plaatsvinden, maar via een digitale vergadertool. Daarom vragen wij u, als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, uw inspraakbijdrage aan te leveren via de het mailadres [griffie@steenwijkerland.nl](mailto:griffie@steenwijkerland.nl)
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.1
Overheveling van budgetten van 2019 naar 2020 (jaarrekening 2019)
Portefeuille Scheringa
4.2
Vaststellen bestemmingspan Hammerdijk 12 Blankenham
Portefeuille Scheringa
4.3
Herziening Beheersverordening Buitengebied - Oosterbroek
Portefeuille Bijl
4.4
Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Steenwijkerweg 235 te Witte Paarden
Portefeuille Scheringa
5
Oordeelvorming - bespreekstukken
5.1
Wijziging bestemmingsplan Giethoorn - Uitbreiding Hotel de Harmonie
Portefeuille Bijl
5.2
Bestemmingsplan loswal Giethoorn
Portefeuille Harmsma

Toezegging portefeuillehouder: Schriftelijk toelichten waarom de onderbouwing van wijziging van woonfunctie naar kantoorfunctie/commerciƫle functie van de Molen in Giethoorn niet is aangeleverd aan de Provincie.
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Vaststelling besluitenlijst van 3 maart 2020
8
Sluiting