link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Mulder.
Toelichting: Begrotingsvergadering (1ste deel)

Spoorboekje raadsvergadering 1 november 2022
19:30 – 19:45 uur: Opening
19.45 - 21.00 uur: Eerste termijn: reflectie fracties op begroting en aankondiging moties en
amendementen. Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten.
21.00 - 21.30 uur: Pauze
21.30 – 23.00 uur: Reactie college op reflecties + moties/amendementen incl. interrupties
23.00 uur: Schorsing
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – bespreekstukken
4
Programmabegroting 2023-2026 gemeente Steenwijkerland
pdf 2022-RAAD-00041 Programmabegroting 2023-2026 gemeente Steenwijkerland - RAADSVOORSTEL.pdf (268KB)
pdf Programmabegroting 2023-2026 gemeente Steenwijkerland.pdf (9.6MB)
pdf Meerjaren Begroting Grondexploitaties 2022 e.v..pdf (9.7MB)
pdf Informatienota 2022 - 55 - Septembercirculaire 2022 gemeentefonds.pdf (76KB)
pdf Bijlage vraag CDA over harde en zachte plannen woonagenda 2022.pdf (128KB)
pdf Nieuw: Antwoorden op technische vragen gemeenteraad nav PB 2023-2026 (incl. aanvullingen).pdf (702KB)
pdf Aanbiedingsbrief Bibliotheek Kop van Overijssel JR 2021 en MJB 2023-2026.pdf (182KB)
pdf Accountantsverslag 2020 Bibliotheek Kop van Overijssel.pdf (1.5MB)
pdf Antwoorden op technische vragen gemeenteraad nav PB 2023-2026.pdf (547KB)
pdf Bibliotheek Kop van Overijssel Jaarrekening 2021.pdf (249KB)
pdf Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 bibliotheken.pdf (807KB)
pdf Bijlage vraag PvdA/CDA ruimtevraag bedrijventerreinen.pdf (808KB)
pdf A1 - VVD - Amendement woningbouw - aantrekkelijke en kwalitatief goede woningen (34KB)
pdf A2 - VVD - Amendement woningbouw - prioriteit bouwen voor lokale behoefte (33KB)
pdf A3 - VVD - Amendement bestuursprogramma financien en dienstverlening (34KB)
pdf A4 - VE - Amendement Kadoelenbrug .docx (122KB)
pdf A5 - VE - Amendement Stapelbanen. doc (106KB)
pdf M1 - BGL - Motie Kuinre 2022 .docx (31KB)
pdf M2 - CPB Motie - Geen toekomst voor de wolf in Steenwijkerland.pdf (129KB)
pdf M3 - CPB Motie - Incidenteel budget voor aanvullend onderhoud diverse wegen in Steenwijkerland.pdf (4.5MB)
pdf M4 - PVDA - Motie Versnellen Transitie Voedselsysteem in Steenwijkerland.docx (44KB)
pdf M5 - VVD - Motie (sport)verenigingsfaciliteiten en accommodaties.doc (38KB)
pdf M6 - VVD - Motie Integreren huisvestingsplan onderwijs in gebiedsontwikkelingen.docx (19KB)
pdf M7 - CU - Motie communicatie Woonagenda.docx (39KB)
pdf M8 - CU - Motie klimaatplan inclusief stimuleringspakket.docx (45KB)
pdf M9 - CU - Motie alliantie vitaal ouder worden.docx (39KB)
pdf M10 - GL - motie duurzame opvang ontheemden.doc (52KB)
pdf M11 - GL - motie klimaatimpact.doc (54KB)
pdf M12 - VE - Motie Aanmelden bij VNG met betrekking tot de Sustainable Development Goals.docx (123KB)
pdf M13 - VE - Motie Aandacht voor Sustainable Development Goal 5 gelijke kansen en rechten voor vrouwen.docx (123KB)
pdf M14 - VE - Motie Campagne leren signaleren huiselijk geweld.docx (123KB)
pdf M15 - VE - Motie kleur daken en donkere vlakken anders.docx (122KB)
pdf M16 - VE - Motie mag het licht uit.docx (123KB)
pdf M17 - VE - Motie Sociale Huurwoningen.docx (89KB)
pdf BGL - Reflectie Begroting.docx (22KB)
pdf CPB - Reflectie Begroting.docx (46KB)
pdf PvdA - Reflectie Begroting.docx (30KB)
pdf VVD - Reflectie begroting.docx (16KB)
pdf CDA - Reflectie Begroting.docx (22KB)
pdf CU - Reflectie begroting.docx (32KB)
pdf GL - Reflectie begroting.docx (21KB)
pdf D66 - Reflectiesbegroting.pdf (86KB)
pdf Veur Elkaar - Reflectie begroting 2023-2026.docx (16KB)
4
Schorsing