link naar deze pagina

Politieke Markt - 28 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Mulder.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.1
Benoeming leden Welstands- en monumentencommissie Steenwijkerland
Portefeuillehouder Smit
4.2
Vaststelling bestemmingsplan Blokzijlerdijk 5 - Blankenham
Portefeuillehouder Smit
4.3
Vaststelling bestemmingsplan Giethoorn, Jan van Nassauweg 12
Portefeuillehouder Smit
4.4
Vaststelling bestemmingsplan Kallenkote, Gruttoweg 1
Portefeuillehouder Smit
4.5
Vaststelling bestemmingsplan Steenwijkerwold - Gelderingen
Portefeuillehouder Smit
4.6
Vaststelling bestemmingsplan Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 103 en 103a
Portefeuillehouder Smit
4.7
Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid 2023
Portefeuillehouder Scheringa
5
Oordeelvorming - bespreekstukken
5.1
Realisatie Museumproject Steenwijk
Portefeuillehouder Jongman
Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten

Als inspreker heeft zich aangemeld:

\- Dhr\. Kuper namens de museumwerkgroep\. Hieronder vallen de besturen van Stadsmuseum Steenwijk\, Hildo Krop Museum\, Historische Vereniging Steenwijk\, Galerie Steenwijk\.
\- De heer Erik Hilbink \- voorzitter Steenwijk Vestingstad
\- De heer Sander Fortunati \- voorzitter Evenementencommissie Steenwijk Vestingstad
5.2
Grondexploitatie Noordermaten 4 te Blokzijl
Portefeuillehouder Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten
5.3
Voorstel aanpak energiefonds maatschappelijke organisaties
Portefeuillehouder Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten
5.4
Doorontwikkeling vrijetijdsaanbod (Scala)
Portefeuillehouder Jongman
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Vaststelling besluitenlijst van 7 maart 2023
8
Sluiting