link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Insprekers:
- Bert van der Weide, Respectrum Crematoria BV
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Wijzigingsplan Steenwijk Bredeschool MFC
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00043
4.2
Rapport Rekenkamer De ondersteuning van burgerinitiatieven in de gemeente Steenwijkerland
Voorstelnummer 2018-10
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Voorontwerp bestemmingsplan Eeserwold 2017
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2018-RAAD-00041
5.2
Vaststellen bestemmingsplan Jan van Nassauweg 16 Giethoorn
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00042
5.3
Verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 2018
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00044

5.4
Motie Duurzame landbouw in Steenwijkerland
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Lijst ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (223KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken GETEKEND.pdf (96KB)
pdf 1.0 Unicef - Oproep kinderpardon.docx (381KB)
pdf 1.1 Unicef - Voorbeeld Initiatiefvoorstel Gemeenteraad.doc (344KB)
pdf 2.0 Vereniging Zondagsrust - Respect voor zondagsrust.pdf (967KB)
pdf 3.0 Zorgbelang Overijssel - Cliëntenondersteuning.pdf (1,3MB)
pdf 4.0 Business Club - Infographic duurzaamheid Steenwijkerland.pdf (169KB)
pdf 5.0 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland - Vastgestelde begrotingen RSJ IJsselland 2018 en 2019.pdf (263KB)
pdf 6.0 Sociaal ombudsvrouw - Plan van Aanpak sociaal ombudsvrouw Steenwijkerland.pdf (253KB)
pdf 7.0 Vervuilende bronnen - Email bij informatie houtkachels.docx (130KB)
pdf 7.1 Vervuilende bronnen - Folder Houtkachels.pdf (137KB)
pdf 9.0 Informatienota 2018 - 23 - Brief aan ProRail.pdf (162KB)
pdf 10.0 Informatienota 2018- 24 - Evaluatie gratis VOG.pdf (62KB)
pdf 11.0 Informatienota 2018- 25 - Sport- en beweegbeleid.pdf (1,3MB)
pdf 12.0 Informatienota 2018- 26- Monitor Sociaal Domein.pdf (96KB)
pdf 13.0 20180808 - Schriftelijke vragen CPB - Verenigingen van Plaatselijk Belang en Wijkverenigingen - beantwoording 20181002.pdf (284KB)
pdf 14.0 20180823 - Schriftelijke vragen CU -Collectieve zorgverzekering minima - beantwoording 20180911.pdf (107KB)
pdf 15.0 20180828 - Schriftelijke vragen CPB - Hoarding en woningvervuiling - beantwoording 20180912.pdf (127KB)
pdf 16.0 20180904 - Schriftelijke vragen BGL - Toekomst basisschool de Lepelaar Scheerwolde - beantwoording 20180918.pdf (83KB)
pdf 17.0 20180917 - Schriftelijke vragen CDA - Ondersteuning bij subsidieaanvraag amateur-sportclubs - beantwoording 20181002.pdf (164KB)
pdf 18.0 20190919 - Schriftelijke vragen PvdA - Voortgang de Markt Steenwijk - beantwoording 20181002.pdf (257KB)
8
Vaststelling besluitenlijsten openbare vergadering en besluitenlijst besloten vergadering van 18 september 2018
De gemeenteraad besluit de geheimhouding op de besluitenlijst op te heffen.
9
Sluiting