link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Controleprotocol voor de accountantscontrole 2018
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00054
4.2
Regionaal Risicoprofiel 2018 en Strategische beleidsagenda 2019-2023 Veiligheidsregio IJsselland
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2018-RAAD-00057
4.3
Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2018-RAAD-00053
4.4
Tweede Bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2018-RAAD-00056
4.5
Najaarsrapportage en begrotingswijziging 2018 GGD IJsselland
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00055
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Ingekomen stukken
7
Vaststelling besluitenlijst van 30 oktober 2018
8
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
9
Sluiting