link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Begroting 2019-2022

Vanwege een storing in het programma voor genereren van de stukken is de lay-out van het raadsvoorstel anders dan gewend. Zodra de storing is verholpen wordt het officiële raadsvoorstel toegevoegd. De inhoud blijft gelijk.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Installatie Wethouder T. Bijl-Oord
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Programmabegroting 2019-2022
Voorstelnummer 2018-RAAD-00052
Portefeuille Scheringa
5.1.1
Moties
5.1.2
Amendementen
5.1.3
Spreekteksten Reflecties
5.2
Belastingvoorstellen en verordeningen 2019
Voorstelnummer 2018-RAAD-00051
Portefeuille Scheringa
5.2.1
Amendementen bij belastingvoorstellen en verordeningen 2019
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (231KB)
pdf 1.0 IGSD - Kwartaalrapportage Q3 2018 IGSD.pdf (1,6MB)
pdf 2.0 Sociaal Werk De Kop - Gesprek over thema`s die ons allen raken.pdf (222KB)
pdf 3.0 nieuwsflits VNG Overijssel 5-2018.pdf (326KB)
pdf 4.0 Kop Top - Zienswijze verhoging Toeristenbelasting.pdf (231KB)
pdf 12.0 Informatienota 2018 - 28 - Nieuwbouw basisschool 't PuzzelsTuk.pdf (1,4MB)
pdf 13.0 Informatienota 2018 - 29 - Financiële gevolgen septembercirculaire 2018 en toegekend BUIG-budget.pdf (71KB)
pdf 14.0 Informatienota 2018 - 30 - Inbreng en reactie bijeenkomst ambitiekaarten.pdf (140KB)
pdf 15.0 Informatienota 2018 - 31 - opheffing GR Igsd.pdf (89KB)
pdf 16.0 Informatienota 2018 - 32 - Wijzigingen programmabegroting 2019-2022.pdf (57KB)
pdf 17.0 Schriftelijke vragen VVD - Vaarverordening Giethoorn - beantwoording 20181030.pdf (283KB)
pdf 18.0 Schriftelijke vragen D66 - Illegale bebouwing Wanneperveen - beantwoording 20181030.pdf (675KB)
pdf 19.0 Schriftelijke vragen CDA - Duurzaamheid en WOZ waarde - beantwoording 20181030.pdf (412KB)
pdf 20.0 Schriftelijke vragen CPB - Bestrijding Japanse duizendknoop - beantwoording 20181030.pdf (1,8MB)
pdf 21.0 Schriftelijke vragen D66 - ambtelijke organisatie -beantwoording 20181030.pdf (98KB)
pdf 21.1 Schriftelijke vragen D66 - ambtelijke organisatie bijlage kantonrechter-beantwoording 20181030.pdf (314KB)
pdf 22.0 Schriftelijke vragen D66 - Schriftelijke vragen - beantwoording 20181030.pdf (68KB)
pdf 23.0 Schriftelijke vragen D66 - onderzoek rondweg Blokzijl - beantwoording 20181030.pdf (686KB)
pdf 24.0 KHN_bezwaar verhoging Toeristenbelasting.pdf (21KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 30 oktober 2018
9
Sluiting