link naar deze pagina

Politieke Markt - 13 april 2021

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: E.H. Elgersma
Toelichting: De Politieke markt wordt vanwege een volle agenda verdeeld over twee avonden, dinsdag 13 april en woensdag 14 april 2021 aanvang 19.30 uur.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Agenderingsverzoeken - bespreekstukken
4.1
Agenderingsverzoek CPB ingekomen stuk 36 - Beantwoording schriftelijke vragen Containers Binnenstad Steenwijk ingekomen stukken RV 9 maart 2021
Portefeuillehouder Harmsma
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten

Als inspreker heeft zich gemeld:
\- dhr\. J\. Hoogma
5
Oordeelvorming - bespreekstukken
5.1
Huisvesting voortgezet onderwijs Steenwijkerland
Portefeuillehouder Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten

Als insprekers hebben zich gemeld:
\- Mevr\. T\. Hoogma
\- Dhr\. S\. Elgersma
\- Mevr\. G\. Wolters \(namens bewoners Oostwijk\)
\- Mevr\. J\. Eussen
5.2
Rapport RKC Steenwijkerland - Totstandkoming bestemmingsplan Eeserwold en hypermarkt

Ingeschatte bespreektijd inclusief een korte toelichting van rekenkamerlid dhr. F. Flentge: 40 minuten
6
Beeldvorming - bespreekstukken
6.1
Monitor Sociaal domein
Portefeuille Jongman
Ingeschatte bespreektijd: 40 minuten (5 minuten per fractie)
7
Schorsing