link naar deze pagina

Politieke Markt - 20 mei 2020

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C. Haveman-Regeling
Toelichting: Voortzetting van Politieke Markt dinsdag 19 mei 2020
vanaf het agendapunt 6.1 Concept Regionale Energiestrategie 'Naar een opgewekt West- Overijssel\`.

6
Beeldvorming - bespreekstukken
6.1
Concept Regionale Energiestrategie 'Naar een opgewekt West- Overijssel`
Portefeuillehouder Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Vaststelling besluitenlijst van 14 april 2020
9
Sluiting