link naar deze pagina

Politieke Markt - 22 september 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.J.A. Slomp-Dekkers
Toelichting: Deze vergadering is een hervatting van de Politieke Markt van 21 september 2021. Vanwege het aantal agendapunten is de Politieke Markt gepland op 21 en 22 september 2021.

Hervatting en mededelingen
4
Oordeelvorming - bespreekstukken
4.5
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark nabij Wanneperveen
Portefeuille Bijl
Ingeschatte bespreektijd 60 minuten

Insprekers:

Dhr. Dennis Hoorn heeft zich namens Dorpsbelang Wanneperveen aangemeld.
4.6
Grondstoffenplan 2021-2025 Samen maken we van ons afval weer grondstoffen
Portefeuille Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten
4.7
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Onna, Onnase Doodweg 2 - trafostation Steenwijk - Onna
Portefeuille Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 20  minuten

Als inspreker heeft zich aangemeld:
Dhr. Bert Kuper uit Onna namens meerdere omwonenden en indieners van een zienswijze
Dhr. Roelof van Straten heeft zich als omwonende aangemeld
Dhr. Gijsbert Karman heeft namens Enexis een schriftelijke inspraakbijdrage aangeleverd.
5
Gelegenheid om vragen te stellen
N.a.v. bijgevoegde ingekomen stuk wil D66 graag de volgende mondelinge vraag stellen:

Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt hebben een verzoek gestuurd betreffende ontwikkelingen over een ontsluitingsweg en vrezen een onomkeerbare oplossing.
Dit is naar aanleiding van informatie uit het door hen gedane WOB-verzoek. Hun verzoek is om de ontwikkelingen per direct stop te zetten en wij zouden graag van het college horen in de politieke markt of dit verzoek gehonoreerd wordt.
6
Vaststelling besluitenlijst van 31 augustus en 7 september 2021
7
Sluiting