link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Begrotingsvergadering (2de deel)

Spoorboekje raadsvergadering 8 november 2022
14.00 – 14.05 uur Hervatting
14.05 – 18:00 uur: Tweede Termijn (debat over reflecties en moties/amendementen)
18.00 – 19.30 uur: Diner
19.30 – 21.00 uur: Reactie portefeuillehouders op amendementen en moties
21.00 – 21.30 uur: Pauze
21.30 - 23.00 uur: Stemrondes
Uiterlijk 23.00 uur: Afsluiting

4
Heropening
4.1
Besluitvorming – bespreekstukken
4.1
Programmabegroting 2023-2026 gemeente Steenwijkerland
4.1.a
Amendementen
4.1.b
Moties
pdf M1 - BGL - AANGEPAST - Motie Leefbaarheid in kernen en wijken op maat voorbeeld Kuinre 2022 aangepast.docx (66KB)
pdf M2 - Motie CPB - BGL - Geen toekomst voor de wolf in Steenwijkerland.docx (65KB)
pdf M3 - CPB Motie - Incidenteel budget voor aanvullend onderhoud diverse wegen in Steenwijkerland.pdf (4.5MB)
pdf M4 NIEUW: PVDA - AANGEPAST -Versnellen Transitie Voedselsysteem in Steenwijkerland.docx (71KB)
pdf OUD - M4 - PVDA - AANGEPAST - Versnellen Transitie Voedselsysteem in Steenwijkerland - aangepast.docx (47KB)
pdf M5 NIEUW: VVD - AANGEPAST - Motie (sport)verenigingsfaciliteiten en accommodaties - aangepast.doc (60KB)
pdf OUD - M5 - VVD - AANGEPAST - Motie (sport)verenigingsfaciliteiten en accommodaties - aangepast.doc (60KB)
pdf M7 - CU - AANGEPAST - Motie communicatie Woonagenda - aangepast.docx (58KB)
pdf M8 - CU - AANGEPAST - Motie klimaatplan inclusief stimuleringspakket - aangepast.docx (108KB)
pdf M11 - GroenLinks -AANGEPAST - Motie - Klimaatimpact.docx (36KB)
pdf M18 - VVD - Motie nieuwbouw woningen voor lokale behoefte ipv A2.doc (36KB)
pdf M19 - CDA - Motie Binnenstad Steenwijk.docx (21KB)
pdf M20 - CDA - Motie concretisering woningbouw.docx (21KB)
pdf M21 - CDA - Motie voortgang Steenwijkerdiep.docx (21KB)
pdf M22 - D66 - Motie Nader onderzoek Steenwijk centrum autovrij.doc (64KB)
pdf M23 - D66 - Motie - onderzoek centralisatie bezorgpunten.docx (73KB)
pdf M6 (INGETROKKEN) - VVD - Motie Integreren huisvestingsplan onderwijs in gebiedsontwikkelingen.docx (19KB)
pdf M9 (INGETROKKEN) - CU - Motie alliantie vitaal ouder worden.docx (39KB)
pdf M10 - (INGETROKKEN) GL - motie duurzame opvang ontheemden.doc (52KB)
pdf M13 - (INGETROKKEN) VE - Motie Aandacht voor Sustainable Development Goal 5 gelijke kansen en rechten voor vrouwen.docx (123KB)
pdf M15 - (INGETROKKEN) VE - Motie kleur daken en donkere vlakken anders.docx (122KB)
pdf M16 - (INGETROKKEN) VE - Motie mag het licht uit.docx (123KB)
pdf INGETROKKEN - M12 - VE - Motie Aanmelden bij VNG met betrekking tot de Sustainable Development Goals.docx (123KB)
pdf INGETROKKEN - M14 - VE - Motie Campagne leren signaleren huiselijk geweld.docx (129KB)
pdf INGETROKKEN - M17 - VE - Motie Sociale Huurwoningen.docx (157KB)
pdf INGETROKKEN - M24 - D66 - Motie - Huiskamers in strijd tegen eenzaamheid en energiearmoede.docx (30KB)
pdf M1 BGL - AANGEPAST - Motie Leefbaarheid in kernen en wijken op maat voorbeeld Kuinre 2022 aangepast - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (95KB)
pdf M2 CPB - Motie CPB - BGL - Geen toekomst voor de wolf in Steenwijkerland - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (85KB)
pdf M3 CPB - Motie CPB - Incidenteel budget voor aanvullend onderhoud diverse wegen in Steenwijkerland - GETEKEND VERWORPEN.pdf (73KB)
pdf M4 PVDA - AANGEPAST -Versnellen Transitie Voedselsysteem in Steenwijkerland - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (90KB)
pdf M5 VVD - AANGEPAST - Motie (sport)verenigingsfaciliteiten en accommodaties - aangepast - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (102KB)
pdf M6 VVD - Motie Integreren huisvestingsplan onderwijs in gebiedsontwikkelingen - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (59KB)
pdf M7 CU - AANGEPAST - Motie communicatie Woonagenda - aangepast - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (79KB)
pdf M8 CU - AANGEPAST - Motie klimaatplan inclusief stimuleringspakket - aangepast - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (87KB)
pdf M9 CU - Motie alliantie vitaal ouder worden - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (70KB)
pdf M10 GL - motie duurzame opvang ontheemden - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (82KB)
pdf M 11 Groenlinks - Motie - Klimaatimpact - GETEKEND VERWORPEN.pdf (90KB)
pdf M12 VE - Motie Aanmelden bij VNG met betrekking tot de Sustainable Development Goals - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (53KB)
pdf M13 VE - Motie Aandacht voor Sustainable Development Goal 5 gelijke kansen en rechten voor vrouwen - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (69KB)
pdf M14 VE - Motie Campagne leren signaleren huiselijk geweld - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (66KB)
pdf M15 VE - Motie kleur daken en donkere vlakken anders - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (49KB)
pdf M16 VE - Motie mag het licht uit - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (56KB)
pdf M17 VE - Motie Sociale Huurwoningen - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (54KB)
pdf M18 VVD - Motie nieuwbouw woningen voor lokale behoefte - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (67KB)
pdf M19 CDA - Motie Binnenstad Steenwijk - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (75KB)
pdf M20 CDA - Motie concretisering woningbouw - GETEKEND VERWORPEN.pdf (87KB)
pdf M21 CDA - Motie voortgang Steenwijkerdiep GETEKEND AANGENOMEN.pdf (86KB)
pdf M22 D66 - Motie Nader onderzoek Steenwijk centrum autovrij - GETEKEND VERWORPEN.pdf (83KB)
pdf M23 D66 - Motie - onderzoek centralisatie bezorgpunten - GETEKEND VERWORPEN.pdf (87KB)
pdf M24 D66 - Motie - Huiskamers in strijd tegen eenzaamheid en energiearmoede - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (82KB)
4.2
Motie vreemd aan de orde - Ondersteuning van met uitzetting bedreigde bewoners Vijverhof
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Lijst ingekomen stukken
7
Vaststelling besluitenlijst van 25 oktober 2022
8
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
9
Sluiting