Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Samenleving en Bestuur - 4 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: K. Francken-Schiffer
Toelichting: Dit betreft een concept agenda.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering Samenleving en Bestuur d.d. 31 oktober 2019
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
5
Rondvraag
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
9
Sluiting