Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: H. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); M. Hermans (griffier); de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); B. van Gijn (VVD-Leefbaar Uden); M. van Gils (D66); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); N. van Lanen (Jong Uden); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Segers (SP); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); D. van Tiel (Jong Uden); T. Thenu (UdenPlus); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;

De vergadering is volledig na te luisteren via YouTube => gemeente Uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Toelating en beëdiging raadslid N.A. (Niek) van Lanen (Jong Uden)
Niek van Lanen volgt Karin Francken op als lid van de raad van de gemeente Uden.
3
Afscheid raadslid Karin Francken (Jong Uden)
4
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
5
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 17 december 2020
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
6
Vragenuur
7.a
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
7.b
Ingekomen stukken m.b.t. Afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)
Ingekomen stukken gemeente Landerd (ter kennisgeving):

* 2e Bestuursrapportage 2020
* Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030
* BP Kerkstraat Oost Zeeland (het college van de gemeente Landerd heeft op 12 januari ingestemd met dit raadsvoorstel)
8
Hamerstukken
8.a
Raadsadvies Bestemmingsplan Erphoevenweg ongenummerd (naast 3) te Uden
Het college adviseert de raad het bestemmingsplan Erphoevenweg ongenummerd (naast 3) te Uden vast te stellen.
8.b
Benoeming drs. G.J. (Garrelt) de Graaf tot griffier van de gemeente Uden en beoogd griffier van de gemeente Maashorst i.o.
De Werkgeverscommissies Griffie van Uden en Landerd adviseren de raad in te stemmen met:

* de benoeming van Garrelt de Graaf als kwartiermaker/beoogd griffier Maashorst i.o. per 15 maart 2021.
* de aanwijzing van Garrelt de Graaf als griffier gemeente Uden per 15 maart 2021
9
Bespreekstukken
9.a
Raadsadvies Verordening Materiële financiële gelijkstelling onderwijs Uden 2021
Het college adviseert de raad de verordening Materiële financiële gelijkstelling onderwijs Uden 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 vast te stellen.
9.b
Raadsadvies Impulsregeling Natuurlijk spelen op schoolpleinen Uden 2021
Het college adviseert de raad in te stemmen met de Impulsregeling Natuurlijk spelen op schoolpleinen Uden 2021. Het college van de gemeente Landerd heeft op 12 januari ingestemd met dit raadsadvies.
9.c
Motie Vreemd aan de orde Snelfietsroute F264 (‘Duits Lijntje’)
Maurits van den Bosch dient namens de fractie van het CDA (en de mede-indieners opgenomen in de motie zelf) een motie ‘vreemd aan de orde’ in, met als onderwerp: Snelfietsroute F264 (‘Duits Lijntje’).
10
Sluiting