Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); M. Hermans (griffier); de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); B. van Gijn (VVD-Leefbaar Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); D. van Tiel (Jong Uden); T. Thenu (UdenPlus); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: M. van Gils (D66)

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 19 december 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5.a
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
5.b
Ingekomen stukken m.b.t. Afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden
Ingekomen stukken gemeente Landerd (ter kennisgeving):
- Raadsvoorstel Kredieten voor realisatie Sport en Spel Reek
- Raadsvoorstel 2de Bestuursrapportage 2019
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Oude Udenseweg 15-17, Uden
Het college adviseert de raad het Bestemmingplan Oude Udenseweg 15-17, Uden vast te stellen.
6.b
Raadsadvies Vestiging voorkeursrecht in het gebied Hoogveld-Zuid te Uden
Het college adviseert de raad de Vestiging voorkeursrecht in het gebied Hoogveld-Zuid te Uden vast te stellen.
6.c
Raadsadvies Strategische uitgangspunten Centrumvisie Uden
Het college adviseert de raad de Strategische Uitgangspunten Centrumvisie Uden vast te stellen als uitwerkingskader.
6.d
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Duifhuizerweg ong. Uden
Het college adviseert de raad het bestemmingsplan Duifhuizerweg ong. Uden vast te stellen.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Incidentele middelen Wegwijzer 2e kwartaal 2020
Om de wachtlijsten bij de integrale toegang voor Wegwijzer Jeugd en Volwassenen weg te nemen zijn er extra middelen nodig voor de inhuur van tijdelijke bezetting. Het college adviseert de raad in te stemmen met dekking van deze extra middelen uit de algemene reserve.
7.b
Raadsadvies Herinrichting Park Moleneind
Het college adviseert de raad de herinrichting van park Moleneind voort te zetten conform ontwerp.
8
Sluiting