Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); M. Hermans (griffier);
de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. KappƩ (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: K. Francken (Jong Uden); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst raadsvergadering d.d. 7 november 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5.a
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
5.b
Ingekomen stukken m.b.t. Afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)
Ingekomen stukken betreffende 'Programmabegroting 2020 gemeente Landerd' (ter kennisgeving)
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019
Het college adviseert de raad de geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019 vast te stellen.
6.b
Raadsadvies Aansluiting ODBN bij werkgeversvereniging
Het college adviseert de raad in te stemmen met de aansluiting van de ODBN bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
7
Sluiting