Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Stad en Ruimte - 14 november 2017

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Voorzitter commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op:
dinsdagavond 14 november 20.00-23.05 uur
donderdagochtend 16 november 09.30-12.35 uur
donderdagmiddag 16 november 14.00-16.55 uur
donderdagavond 16 november 20.00-23.05 uur

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda en inventarisatie te bespreken agendapunten
3
Verslagen
4
Vaststellen toezeggingenlijst
5
Raadsvoorstel Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein
20.05-23.05 uur

Beleidsveld: Stationsgebied wethouder Everhardt

Door het college is in een open planproces, waarbij o.a. klankbordbijeenkomst en stadsgesprekken zijn georganiseerd, een omgevingsvisie voor het gebied van het Beurskwartier en het Lombokplein ontwikkeld. In de visie wordt uiting gegeven aan een ontwikkeling van het gebied waarbij in hoge dichtheden van realisatie 3500 woningen gebouwd kunnen worden in het gebied en verder 50.000 m2 ‘werken’ en nog diverse andere functies toegevoegd kunnen worden zoals cultuur, retail en horeca. Met de visie wordt invulling gegeven aan de Ruimtelijke Strategie Utrecht en de Toekomstvisie “a Healthy Urban Boost.
5.1
Memo Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein, nadere toelichting
5.2
raadsbrief Omgevingsvisie deelgebied Beurskwartier en Lombokplein