Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 december 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Burgemeester
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
In memoriam: oud wethouder en oud raadslid de heer mr. Sybe Torensma (19.30 uur - 20.00 uur)

Voor donderdagavond 8 december 2016 van 20.00 uur - 23.00 uur is een aparte agenda aangemaakt.
Bundel:
pdf Agendabundel (152MB)
Algemene documenten:

1
Agenda vaststellen en inventariseren (B raad)
2
Notulen van de openbare vergadering van 10 november 2016
3
Notulen Vragenuur 17 november 2016
4
Actuele motie(s)
5
Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’
De bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ in de commissie is niet de aanleiding om het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ te agenderen als B-punt. Het raadsvoorstel is geagendeerd als B-punt, omdat de gerelateerde Commissiebrief verbetering dienstverlening HbH (Hulp bij Huishouden) aanleiding geeft tot het mogelijk indienen van een motie met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor ‘Hulp bij Huishouden’.
5.a
Commissiebrief Verbetering dienstverlening Hulp bij het Huishouden en andere Wmo-voorzieningen
De bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ in de commissie is niet de aanleiding om het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ te agenderen als B-punt. Het raadsvoorstel is geagendeerd als B-punt, omdat de gerelateerde Commissiebrief verbetering dienstverlening HbH (Hulp bij Huishouden) aanleiding geeft tot het mogelijk indienen van een motie met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor ‘Hulp bij Huishouden’.
6
Vervolg vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017
6.a
Raadsbrief beantwoording toezeggingen commissie over vervolg armoedeaanpak
7
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van flexibel cameratoezicht
8
Actualisatie 'Financiële verordening gemeente Utrecht'
9
Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa
10
Toekomstvisie Raadsorganen
11
Vaststelling bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk"
11.a
Raadsbrief Water en ruimtelijke kwaliteit (bestemmingsplan Kanaalweg 59)
12
Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!
13
Benoeming leden van de Referendumcommissie
14
Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)
N.a.v. een memo van wethouder Jansen ivm aanvullende informatie over de onderbouwing van de permanente geheimhouding is dit strekt ter vervanging van het raadsvoorstel.