Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Mens en Samenleving - 19 mei 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:30
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: Voorzitter Commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de extra gecombineerde commissie Mens en Samenleving en Stad en Ruimte, die wordt gehouden op:
- donderdagmiddag 19 mei van 15.30 tot 17.30 uur
Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
Bundel:
pdf Agendabundel (575KB)
Algemene documenten:

1
Openinng en mededeling
2
Vaststellen agenda
3
Prostitutiepanden Hardebollenstraat
Medio 2013 zijn de vergunningen van alle vijf exploitanten van raamprostitutiebedrijven (zowel aan het Zandpad als de Hardebollenstraat) ingetrokken. In december 2013 heeft uw raad besloten de APV te wijzigen. Met deze wijziging wordt invulling gegeven aan het streven om een schone en transparante prostitutiebranche te realiseren waar het beroep van sekswerker vrijwillig en veilig kan worden uitgeoefend. Alle inspanningen zijn nu gericht op het realiseren van het Nieuwe Zandpad als locatie voor schone en veilige raamprostitutie met een verbeterde positie van sekswerkers. Uw raad heeft hiertoe inmiddels een bestemmingsplan vastgesteld Thans doet zich het moment voor om de panden met een prostitutiebestemming aan de Hardebollenstraat aan te kopen. Met de eigenaren is overeenstemming bereikt over de aankoop van de panden alsmede het beƫindigen van juridische procedures, mits de raad hiervoor de benodigde budgetten beschikbaar stelt. Besluitvorming op dit raadsvoorstel dient plaats te vinden in de raadsvergadering van 26 mei 2016.