Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 18 december 2018

Locatie: Varrolaan 100, Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (2,7MB)

1
Onderwijshuisvesting
Tijd: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Varrolaan 100, Raadszaal

Programma: twee bijeenkomsten (tijden worden vastgesteld op 6 december)
20.00-21.25 uur Technische raadsinformatiebijeenkomst over de "Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2018"
21.25-21.30 uur Pauze
21.30-22.30 uur Reguliere raadsinformatiebijeenkomst over de uitbreiding van onderwijs in Oog in Al

Beleidsveld: Onderwijs/ wethouder Klein

Agenderenden: Peter van Corler (GroenLinks), Stefanie Jager (CDA), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Hester Assen (PvdA) Mohammed Saiah (D66) Kristin van der Veen (Student & Starter), Tess Meerding (VVD), Rachel Streefland (CU) en Mahmut Sungur (DENK).

Motivatie: De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, S&S, SBU, CDA,VVD, CU en DENK willen graag een raadsinformatiebijeenkomst organiseren over onderwijshuisvesting. In eerste instantie willen de fracties een ambtelijke toelichting op de voortgangsrapportage onderwijshuisvesting, inclusief de vertrouwelijke bijlagen. In deze toelichting willen de fracties graag geïnformeerd worden over de systematiek, de normbedragen, wijze van prioriteiten stellen en keuzes die gemaakt zijn.
Bij deze bespreking willen de fracties ook de raadsbrief Uitbreiding onderwijs Oog in Al betrekken. Hierbij willen de fracties graag stil staan bij hoe dit proces tot nu toe verlopen is en welke vervolgstappen er gezet gaan worden. Hier willen ze de betrokken partijen de mogelijkheid geven om mee te praten.
Ten slotte staat er nog een toezegging van het college om de raad te informeren over de wijze waarop het proces rondom huisvesting van een nieuwe school verloopt. Het ligt voor de hand om ook dit onderdeel bij de RIB over onderwijshuisvesting te betrekken.
1.1
Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2018
Tijd: 20.00-21.25 uur, Raadsinformatiebijeenkomst over de "Voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2018
Locatie: Varrolaan 100, Raadszaal
Werkvorm: Technisch
Beleidsveld Onderwijs/ wethouder Klein

Motivatie: De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, S&S, SBU, CDA,VVD, CU en DENK willen graag een raadsinformatiebijeenkomst organiseren over onderwijshuisvesting. In eerste instantie willen de fracties een ambtelijke toelichting op de voortgangsrapportage onderwijshuisvesting. In deze toelichting willen de fracties graag geïnformeerd worden over de systematiek, de normbedragen, wijze van prioriteiten stellen en keuzes die gemaakt zijn. Voor het deel over de geheime bijlagen zal een deel in een besloten setting moeten plaatsvinden

1.2
Uitbreiding onderwijs Oog in Al
Tijd: 21.30-22.30 uur, Raadsinformatiebijeenkomst over de uitbreiding van onderwijs in Oog in Al
Locatie: Varrolaan 100, Raadszaal
Werkvorm: Regulier
Beleidsveld Onderwijs/ wethouder Klein

Motivatie:
In deze bespreking willen de fracties de raadsbrief Uitbreiding onderwijs Oog in Al betrekken. Hierbij willen de fracties graag stil staan bij hoe dit proces tot nu toe verlopen is en welke vervolgstappen er gezet gaan worden. Hier willen ze de betrokken partijen de mogelijkheid geven om mee te praten.
Ten slotte staat er nog een toezegging van het college om de raad te informeren over de wijze waarop het proces rondom huisvesting van een nieuwe school verloopt. Het ligt voor de hand om ook dit onderdeel bij de RIB over onderwijshuisvesting te betrekken.