link naar deze pagina

Sessies Raadzaal - 17 mei 2018

Locatie: Raadzaal Velsen
Aanvang: 19:28
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: T. Mastenbroek
Algemene documenten:

1
Eerste aanzet raadsakkoord
Velsen Lokaal heeft naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een initiatiefvoorstel ingediend om tot een raadsakkoord te komen. In het raadsakkoord staan de maatschappelijke thema’s die voor alle politieke partijen belangrijk zijn voor de komende vier jaar. In het raadsakkoord staat ook het proces hoe de gemeente in en met de samenleving de maatschappelijke thema’s kan oppakken.
Tijdens de raadsvergadering van 26 april is het procesvoorstel om tot een raadsakkoord te komen aangenomen. Velsen Lokaal, VVD, LGV, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor, D66Velsen, CDA, Forza!IJmond en CU stemden tegen. Tijdens deze raadsbrede sessie geven de raadsleden hun mening over de eerste aanzet van het raadsakkoord en is er gelegenheid voor inwoners om hierover met de raadsleden in gesprek te gaan.
Met de opbrengst van deze sessie gaat de ‘werkgroep raadsakkoord’ verder aan de slag om te komen tot een raadsakkoord. Zodra het raadsakkoord in een raadsvergadering wordt vastgesteld kan het nieuwe college het raadsakkoord verder uitwerken in het collegeprogramma. De werkgroep raadsakkoord heeft tevens een flitspeiling onder inwoners gedaan. De uitkomsten hiervan zijn bijgevoegd.