link naar deze pagina

Sessies Schoonenbergzaal - 12 april 2018

Locatie: B1.04 Schoonenbergzaal
Aanvang: 19:29
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: T. Mastenbroek
Algemene documenten:

2
19.30-21.00 uur: Zienswijze op stukken aandeelhouders vergadering HVC
De gemeente Velsen is via het Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeelhouder in afvalverwerker HVC. Op 14 december 2017 was er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bij HVC. Daar is o.a. een besluit genomen over de Raad van Commissarissen, uitbreiding van kerntaken en de uitbreiding van warmtelevering door HVC. Het college heeft eerder in de AIJZ vergadering onder voorbehoud gestemd. Ook AIJZ heeft in de AVA onder voorbehoud van de zienswijze van hun gmeenteraden gestemd. Door de korte voorbereidingstijd was er geen gelegenheid de raad vooraf te vragen een zienswijze te geven over deze drie onderwerpen. Nu wordt de raad alsnog in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven.