link naar deze pagina

Carrousel - 18 mei 2017

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
19.30 uur: Verkeersstructuur centrum IJmuiden - Raadzaal
De gemeenteraad moet een keuze maken over de gewenste verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden. Het gaat onder andere om de volgende voorstellen:
- Van Poptaplantsoen: onderdeel maken van centrumring, wegcategorie 30 km/uur handhaven;
- Kennemerlaan: wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur;
- Oosterduinplein: blokkade voor autoverkeer opheffen, 30 km/uur verbinding maken met Oosterduinweg;
- Merwede- en Spaarnestraat: tweerichtingsverkeer invoeren ten zuiden van Rijnstraat, wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur.
2
19.30 uur: Woonagenda 2018 - Schoonenbergzaal
Als uitwerking van de Woonvisie en voorbereiding op het ‘bod’ van de corporaties heeft het college in 2016 de Woonagenda 2017-2021 opgesteld. In de Woonagenda staat wat het college van de corporaties verwacht en wat de gemeentelijke bijdrage kan zijn bij het realiseren van de ambities. Voor de periode 2018-2022 is de Woonagenda op een aantal punten geactualiseerd.
3
Rond 21.00 uur:Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009 - na afloop Woonagenda, Schoonenbergzaal
Er komt een nieuwe wijze van huisvuilinzameling voor bewoners van laagbouwwoningen in Santpoort-Noord en Zuid, Driehuis, in buitengebieden, Velsen-Zuid en een klein deel van IJmuiden. Zij krijgen een extra mini-container voor de inzameling van plastic-, metalen- en drankverpakkingen. Daarnaast wordt de minicontainer voor restafval nog slechts 1x per vier weken geleegd. Voor deze wijziging is het nodig dat de gemeenteraad de verordening aanpast.

Er is extra informatie toegevoegd over de startwijken, collegeberichten uit 2016, en het jaarverslag HVC 2016. Tijdens de sessie zal hier ook kort een toelichting over worden gehouden.
4
19.30 uur: Algemene subsidieverordening Velsen 2017 - Rooswijkzaal
De subsidieverordening 2003 is aangepast door wijziging in wet- en regelgeving op Europees niveau. Ook is de afstemming in de regio IJmond is meegenomen. Zo is o.a. de uiterlijke aanvraagdatum van een structurele subsidie verplaatst van 1 juli naar 1 oktober.