link naar deze pagina

Sessies Rooswijkzaal - 8 februari 2018

Locatie: B0.021 Rooswijkzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

3
19.30-21.00 uur: Kostendekkendheid gemeentelijke begraafplaatsen
Tijdens de bespreking van de begroting 2018 zei wethouder Bal toe een raadssessie te organiseren over de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen. In 2013 zijn aanbevelingen gedaan om de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen te verhogen. In deze sessie wordt de stand van zaken uiteengezet.
5
21.30-23.00 uur: Borgstelling Zeehaven IJmuiden
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in het verleden financiering verstrekt voor de aanleg van de IJmondhaven aan Zeehaven IJmuiden N.V.. Daarvoor staat de gemeente borg. De termijn van de borgstelling loopt af per 31 maart 2018. Er is een verzoek gedaan voor een verlenging van de borgstelling voor een verlaagd bedrag. BNG heeft aan de gemeente Velsen gevraagd om de borgstelling van Zeehaven IJmuiden N.V. te verlenen tot 31 december 2023.