link naar deze pagina

Sessies Raadzaal - 21 september 2017

Locatie:
Aanvang: 19:28
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Rekenkamerrapport Burger- en overheids-participatie in Velsen
De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen om het contact met de inwoners verder te verbeteren. Uit het onderzoek komt een aantal aanbevelingen voor raad en college, zoals de benadering van verschillende doelgroepen in een wijk, de keuze van de communicatiemiddelen die worden ingezet, de transparantie in het participatieproces en de evaluatie van verschillende participatietrajecten.
2
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De Binnenduinrand is een landschap met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recreatieve mogelijkheden. De raad bespreekt het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Hierin staat hoe de gemeenten en provincie samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toekomst veilig kunnen stellen en kunnen versterken. In oktober start de inspraakprocedure.