link naar deze pagina

Sessies Schoonenbergzaal - 21 september 2017

Locatie: B1.04 Schoonenbergzaal
Aanvang: 19:29
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

2
Verantwoording woonruimteverdeling corporaties Wonen in Velsen 2016
Jaarlijks bespreken de woningbouwcorporaties uit Velsen de ontwikkelingen op de huurwoningmarkt met de gemeenteraad. De raad krijgt een presentatie van de gegevens uit het woonruimteverdeelsysteem zoals de kenmerken van de huurwoningvoorraad en woningzoekenden en de verhuringen en wachttijden voor de verschillende sociale huurwoningen.
5
Zienswijze planstudie verbinding A8-A9
De gemeente wil een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In de zienswijze is een voorkeur uitgesproken voor het Golfbaanalternatief waarbij is aangegeven dat dit niet mag leiden tot verlies van de Unesco Werelderfgoed status van de Stelling van Amsterdam. Dit om te komen tot een volgende stap die moet leiden tot de aanleg van de verbinding A8-A9. De raad bespreekt de inhoud van de zienswijze die het college heeft opgesteld.